Myrsjöskolans nattvandringar

Vi samarbetar med Myrsjöskolan och dess föräldraförening för att säkerställa en kontinuerlig nattvandring i Orminge med omnejd.

Klasserna väljer ut ett par klassansvariga föräldrar i början på årskurs 7. De klassansvariga föräldrarna är sedan länken mellan klassens föräldrar och oss på Nattvandring i Orminge. Uppdraget gäller för hela högstadiet.

Inför varje läsår förbereder vi ett schema för nattvandringen där varje klass tilldelas en vandringshelg per läsår. Schemat skickas ut till klassansvariga och klasslärare i början på varje läsår. Det finns även här på vår hemsida.

Samarbetet med Myrsjöskolans föräldrar säkerställer kontinuiteten, men vem som helst över 18 år är välkommen att nattvandra med oss!

Comments are closed.