Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en stiftelse som har till syfte att främja och utveckla nattvandring i hela Sverige. På stiftelsen arbetar erfarna nattvandrare med rådgivning, utbildning och stöd till nattvandrargrupper runtom i landet.

Målet är att bidra till att minska risken för våld, skadegörelse och missbruk av alkohol och narkotika bland unga.

Stiftelsen är bildad av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia. Grupper som arbetar med nattvandring kan teckna ett avtal med stiftelsen Nattvandring.nu och får då tillgång till kostnadsfri rådgivning, utbildning, jackor att bära under nattvandringen, försäkringar och annat stöd.
Samtidigt åtar man sig att arbeta utifrån några enkla och tydliga etiska principer. Principerna finns till för att värna om det förtroende som all nattvandring bygger på.

Alla grupper och föreningar som arbetar med nattvandring runtom i Sverige är välkomna att ansöka om nätverksavtal. Finns det ingen grupp där du bor? Kontakta nattvandring.nu så får du hjälp att starta en.

Comments are closed.