Om Föreningen

Nattvandring i Orminge

Ordförande – Anders Gerdin
Sekreterare – Sofie Dierks
Kassör – Stefan Lindberg
Suppleant – Mikael Comstedt
Valberedning – Carolina Lindberg

Föreningens ändamål: Nattvandring i Orminge har till uppgift att tillsammans med föräldrar från närliggande skolor bedriva nattvandring i Orminge med närområde.

Regler för hur verksamheten ska bedrivas: Vandringarna sker under skolterminerna. Vandring sker endast när föräldrar ansluter sig till vandringen. Vandring sker fredagar och lördagar samt vid större tillställningar t.ex Valborg, Orminge Karneval och skolavslutning.

Det åligger styrelsen att underlätta verksamheten för Nattvandring i Orminge samt föra föreningens talan vid möten med organisationer och verksamheter.

(utdrag/sammanfattning av föreningens stadgar)

Comments are closed.