Att nattvandra

Kom och nattvandra med oss – vi har en röd jacka till dig med! Vi samlas varje fredag- och lördagskväll kl 21:00 i vår lokal i Orminge hus. Alla över 18 år är välkomna att nattvandra, hunden vill vi att ni lämnar hemma. Vi rör oss i Orminge med omnejd bland våra ungdomar för att finnas till hands och samtidigt knyta kontakter. Vi skall respektera ungdomarna, ge oss tid till att lyssna på dom och att medla. Nattvandring är: – att bry sig

  • - att vara synlig och hjälpa när det behövs
  • - att skapa förtroende och trygghet
  • - att skapa viktiga vuxenrelationer till ungdomar
  • - att vara trygga vuxna i ungdomars miljö
  • - vuxna som finns till hands för samtal
  • - vuxna som skapar trygghet med sin närvaro  Gyllene regler

- var synliga, observera och hjälp, tillkalla hjälp om det är nödvändig – gå alltid ut i grupper om minst två personer (tre rekommenderas) – lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft – vi hjälper gärna till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem (Nattvandring.nu) Nattvandring sker i samarbete med Myrsjöskolan och föräldraföreningen på Myrsjöskolan, men vem som helst över 18 år är välkommen att nattvandra då och då med oss eller att engagera sig som vandringsledare.

Comments are closed.